Na stronie  ZKZL  można znaleźć wniosek w sprawie zmiany warunków umowy najmu lokalu użytkowego, zawartej z podmiotem prowadzącym działalność społecznie użyteczną i realizującym zadania w obszarach: kultura, pomoc społeczna, zdrowie, współpraca międzynarodowa, ochrona środowiska, edukacja, rozwój osobisty i przedsiębiorczość, rozwój społeczności lokalnych.
 
ZKZL począwszy od 1 grudnia 2020 roku, dopuszcza możliwość zmiany warunków umów najmu lokali użytkowych udostępnionych w/w podmiotom.
 
Wniosek złożony przez organizacje pozarządowe będzie rozpatrywany zgodnie z Regulaminem. Termin składania wniosków i ewentualnego uzupełniania braków w złożonych wnioskach upływa z dniem 28 lutego 2021 r.
 
Formularz, obowiązkowe załączniki oraz Regulamin znajdziecie na stronie: https://zkzl.poznan.pl/wniosek-ngo/
Opublikowano dnia: 09-01-2021
 
ZKZL uruchomił tryb składania wniosków w sprawie zmiany warunków umowy najmu lokalu żuytkowego dla podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną w dobie pandemii

SZCZEGÓŁY

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Stocznia we współpracy z Polską Zieloną Siecią na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza:

 

przedstawicieli/-ki organizacji społecznych na spotkania w dniach 8 i 26 stycznia 2021 roku, w godzinach: 13.00-16.00, w sprawie procesu prac nad perspektywą finansową UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tzw. Europejskiego Zielonego Ładu.
 

Szczegóły dotyczące spotkania oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTIxQfNOSdziBq5ztLmYQeoQBfN3T8UDYLf8GqZR9gpR8pXQ/viewform 

 

 

Opublikowano dnia: 08-01-2021

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych do udziału w spotkaniach w sprawie procesu prac nad perspektywą finansową UE na lata 2021-2027 

SZCZEGÓŁY

Centrum PISOP realizuje projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania pn. " Wolontariat - to się opłaca" zachęcający poznańskie NGO do nawiązywania współpracy z wolontariuszami na podstawie rozwiązań wypracowanych przez ich organizację.
 
W ramach działań projektowych planują m.in.:
• Wsparcie poznańskich organizacji pozarządowych narzędziami do prowadzenia wolontariatu - tzw. Narzędziownik wolontariatu
• Wsparcie doradcy (np.: zweryfikowanie procesu wsparcia wolontariuszy w danej organizacji, pomoc w uporządkowaniu kwestii formalnych).
• Wspólne przygotowanie oferty wolontariatu na portalu https://pomocni-poznan.pl
 
Więcej na temat projektu można znaleźć pod linkiem: https://pisop.org.pl/wolontariat--to-sie-oplaca. Szczegółów udziela Anna Lewandowska - anna.lewandowska@pisop.org.pl

 

 

Opublikowano dnia: 11-01-2021

Centrum PISOP zaprasza poznańskie NGO'sy do udziału w projekcie "Wolontariat - to się opłaca", który skupia się na zachęcaniu organizacji pozarządowych do nawiązywania współpracy z wolontariuszami.

SZCZEGÓŁY

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave