Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave

W ramach działań w grupie inkubacji Zdolnych Oddolnych ogłosiliśmy konkurs "To jest pomysł" na ciekawe inicjatywy, które zostały już zrealizowane lub są w planach działań grup nieformalnych i organizacji, które rozwijają się z naszym wsparciem.
 
Prezentujemy 5 z nich - tych, które już udało się finalizować lub właśnie trwają, a mogą stanowić inspirację dla innych. Tych jeszcze nie podjętych nie zdradzamy, aby nie zostały "podkradzione".
 
Wszyscy uczestnicy naszej zabawy "To jest pomysł" zostali nagrodzeni voucherami na usługi, które na pewno przydadzą się w rozwijaniu działań

Rozstrzygnięcie konkursu "To jest pomysł"

To już ostatni dzień na złożenie deklaracji CIT-8 oraz na sporządzenie (i podpisanie!) sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej. 30 czerwca 2021 roku upływa przesunięty z powodu koronawirusa termin.
 
Jeśli wcześniej nie sporządziliście sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej - musicie zrobić to dziś! Jeśli wcześniej nie wysłaliście do administracji skarbowej deklaracji CIT-8 musicie zrobić to dziś!
 
Jak to mogą zrobić zapominalscy? Wejdźcie na ngo.pl. Tam znajdziecie instrukcje krok po kroku 

 

Ostatni dzień na sporządzanie sprawozdania finansowego i wysłanie CIT-8!

Organizacje, które jeszcze nie zrealizowały marcowych obowiązków (nie sporządziły sprawozdania finansowego i nie wysłały CIT-8), nie muszą się już spieszyć…
 
Ministerstwo Finansów ogłosiło podpisanie rozporządzeń przesuwających terminy sprawozdawcze i dotyczące CIT-8. Organizacje pozarządowe nie muszą więc sporządzań sprawozdania finansowego oraz wysyłać deklaracji CIT-8 w standardowym terminie do 31 marca.
 
W rozporządzeniu przedłużono termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące.
 
Jednocześnie do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
 
A te organizacje pozarządowe, które to już zrobiły - to też super!

 

Przesunięte terminy dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i wysłania CIT-8!

Tym razem krótko o tym, czym jest Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego?
 
Podobnie jak różne KDO, jest to organ konsultacyjny i doradczy Prezydenta Miasta Poznania, ale także wspierający III sektor. Wydaje opinie odnośnie projektów uchwał, strategii rozwoju, zadań publicznych oraz w przypadku sporów pomiędzy organami Miasta a organizacjami pozarządowymi (więcej tutaj: https://www.poznan.pl/.../czym-jest-rada-pozytku,p,16057...).
 
W skład PRDPP wchodzi czworo przedstawicieli Rady Miasta Poznania, czworo przedstawicieli Prezydenta Miasta i jedenaścioro przedstawicieli organizacji pozarządowych (dokładny skład obecnej kadencji znajdziecie tutaj: https://www.poznan.pl/.../sklad-osobowy,p,16057,22198.html).
 
18. stycznia o godzinie 13:30 odbędzie się pierwsze posiedzenie PRDPP w 2021 roku. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej (on-line).
Meeting ID: 847 3768 4963
Passcode: 893271

 

Co to jest Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego?

KDO, czyli Komisje Dialogu Obywatelskiego to zespoły składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Działają w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do miasta, najczęściej przy danym wydziale.
 
Więcej szczegółów, różne dokumenty (zarządzenia, regulaminy, zasady pracy, itp.) oraz informacje o tym, jak można przystąpić do KDO (a jest to bardzo proste) znajdziecie na stronie: https://www.poznan.pl/mim/main/organizacje-pozarzadowe,p,16057.html
 
Jednym z ważnych zadań KDO jest aktywna współpraca z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, ale o tym czym jest PRDPP napiszemy już w oddzielnym poście...

 

Co to jest Komisja Dialogu Obywatelskiego?

Przypominamy jeden z najważniejszych obowiązków NGO'sów, które należy wykonać do 1 lutego:
 
1) składamy deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11, PIT-8C
- Organizacja, która zatrudniała w 2020 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego (US) na formularzu PIT-4R rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF), które były płacone w ciągu roku.
- Organizacja, która w 2020 r. wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US informacje (na formularzu PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego.
Każdy płatnik (a więc także organizacja pozarządowa), ma obowiązek wysłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną.
 
2) należy złożyć deklarację na formularzu ZUS IWA do ZUS
- Składa ją organizacja, która była zgłoszona jako płatnik w ZUS nieprzerwanie przez cały rok, zgłaszała średnio w miesiącu co najmniej 10 pracowników do ubezpieczenia wypadkowego i nadal działa. W deklaracji podaje się informacje o ewentualnych wypadkach w miejscu pracy w 2020 r.
 
3) należy złożyć deklarację podatku od nieruchomości i odprowadzić podatek do właściwego urzędu gminy
- Organizacja, która posiada nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy (urzędu), składa do urzędu gminy deklarację na podatek od nieruchomości na 2021 r. na formularzu obowiązującym w danej gminie. Organizacje pożytku publicznego (lub inne organizacje, które urząd zwolnił z podatku) składają deklarację zerową, jeśli lokal służy im do prowadzenia działalności statutowej. Sposób opłacania podatku (m.in. terminy, liczba rat) zależy od danej gminy, należy je sprawdzić w swoim urzędzie.
 
Informacje ze strony www.ngo.pl. Korzystajcie z portalu ngo.pl, ponieważ znajdziecie tam najważniejsze wiadomości dot. organizacji pozarządowych.

 

Obowiązki NGO'sów do 1 lutego

Prezentujemy dla Was krótki materiał wideo dotyczący logiki projektowej, który ma pomóc Wam lepiej zaprojektować działania pod później przygotowywane wnioski konkursowe. Mamy nadzieję, że materiał okaże się przydatny.

Logika projektowa