Krótka prezentacja przedstawia podstawy logiki projektowej, czyli jak zaplanować projekt od problemu, aż do rezultatów i ewaluacji. Przyda się na każdym etapie planowania działań projektowych od inicjatyw oddolnych, po duże konkursy ofert!

LOGIKA PROJEKTOWA

Zapraszaliśmy Was ostatnio na różne spotkania KDO. Nie mamy jednak pewności, czy wszyscy wiedzą co to takiego, a to bardzo ważna kwestia w kontekście współpracy III sektora z administracja publiczną.
 
KDO, czyli Komisje Dialogu Obywatelskiego to zespoły składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Działają w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do miasta, najczęściej przy danym wydziale.
 
Więcej szczegółów, różne dokumenty (zarządzenia, regulaminy, zasady pracy, itp.) oraz informacje o tym, jak można przystąpić do KDO (a jest to bardzo proste) znajdziecie na stronie: https://www.poznan.pl/.../organizacje-pozarzadowe,p,16057...
 
Jednym z ważnych zadań KDO jest aktywna współpraca z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, ale o tym czym jest PRDPP napiszemy już w oddzielnym poście...

KOMISJA DIALOGU
OBYWATELSKIEGO

Tym razem krótko o tym, czym jest  Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego?
 
Podobnie jak różne KDO, jest to organ konsultacyjny i doradczy Prezydenta Miasta Poznania, ale także wspierający III sektor. Wydaje opinie odnośnie projektów uchwał, strategii rozwoju, zadań publicznych oraz w przypadku sporów pomiędzy organami Miasta a organizacjami pozarządowymi (więcej tutaj: https://www.poznan.pl/.../czym-jest-rada-pozytku,p,16057...).
 
W skład PRDPP wchodzi czworo przedstawicieli Rady Miasta Poznania, czworo przedstawicieli Prezydenta Miasta i jedenaścioro przedstawicieli organizacji pozarządowych (dokładny skład obecnej kadencji znajdziecie tutaj: https://www.poznan.pl/.../sklad-osobowy,p,16057,22198.html).
 
18. stycznia o godzinie 13:30 odbędzie się pierwsze posiedzenie PRDPP w 2021 roku. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej (on-line).
 
Meeting ID: 847 3768 4963
Passcode: 893271

POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave